תקנון

תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין חברתינו, באמצעות רכישה אנטרנטית דרך אתר האינטרנט woodesign.co.il ובאמצעות רכישה אישית דרך התכתבות כאשר התקנון נשלח לאישור הלקוח לבין לקוחותיו בכפוף לכללי תקנון זה.

יש לקרוא בעיון את תנאי האחריות והתקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר.

תקנון:

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/אואת הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

 3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.

 4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כןהם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר(להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

 6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

 7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.

 9. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

 10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

 11. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

כללי:

האחריות הינה לתקופה המצויינת בעמוד המוצר הרלוונטי (או שנה אחת אם לא צויין אחרת) ובכפיפות לתנאים הבאים:

השימוש במוצרים היה סביר ובהתאם להוראות היצרן.

הנזק לא נגרם בזדון או ברשלנות.

 1. הנזק אינו תוצאה של בלאי.

 2. האחריות אינה חלה על מקרים של דהיית צבע מחשיפה לאור יום.

 3. הנזק לא נעשה כתוצאה מחומרים שונים כגון צבע, חומרי ניקוי או נוזלים שונים.

 4. הנזק לא נגרם כתוצאה של הובלה עצמית ו/או הרכבה או ניסיונות פרוק והרכבה.

 5. אין אחראיות על בדי הריפוד (כיווץ, דהייה, כתמים, קרעים, עובש וכדומה) .

 6. אין אחריות על הופעת סדקים והשחרה של העץ (תגובה טבעית של עץ אורן).

 7. השירות עבור כתב האחריות יינתן אך ורק במשרדינו.

 8. הזמנת עבודה  שאושרה ע"י הלקוח ובוטלה תחייב את הלקוח בתשלום 10% מסך ההזמנה.

 9. מוסכם וברור שהסחורה נשארת בבעלות החברה עד גמר התשלום בפועל.

 10. במקרה של פגם או צורך באחריות/תיקון בתקופת האחריות ולאחריה, האחריות היא על היצרן בפועל ולא על בעל האתר. פרטיו ימסרו כאשר נידרש לכך.

 11. אין על בעל האתר כל אחריות על פגמים או מתן שירות ישיר מול הלקוח.

 12. חובתו של בעל האתר, לסייע על תיקון / מתן שירות מול היצרן הרלוונטי.

שימו לב:

רוב מוצרינו נבנים מעץ אורן מהוקצע פיני דרגה 5 איכותי.

סדקים הנובעים כתוצאה מחשיפה לשמש ושינויי מזג אוויר הנם חלק ממאפייניו של עץ האורן.

אין באפשרותנו  למנוע את הופעתם של סדקים אלו, אשר מהווים חלק מיופיו של העץ.

תנאי אחריות חברת:

 1. על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר, יש צורך שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי חנות האתר. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון הנייד. במקרה כזה רשאי הלקוח לבטל את הזמנתו  וכרטיס האשראי  לא יחויב.

 2. רכישות בפועל תתבצע רק לאחר אישור החברה והבנק המנפיק של כרטיס האשראי .

 3. מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.

 4. כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר יסורב  ע"י חברת כרטיסי האשראי יהווה ראיה לביטול עסקה.

 5. כל המחירים באתר כוללים מע"מ.

הזמנות באתר:

 1. המוצרים השונים יסופקו באמצעות שירות ההובלות של חברתינו, ו/או באמצעות שירותי הובלות של חברה חיצונית. מוצרים שיסופקו באמצעים אלו יישלחו בהתאם לזמן האספקה המצוין בכל מוצר. 

 2. להזמנות מוצרים מיוחדות, ייצור בהתאמה אישית, צביעת מוצרים וכדומה זמן אספקה ארוך מהמצוין באתר. חברתינו מתחייבת ליידע את הלקוח על זמן האספקה המשוער ולעמוד בו.

 3. משלוח המוצרים יתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

 4. במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים שגויים שנמסרו, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וכן בדמי טיפול ב 10% מערך ההזמנה. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

משלוח המוצר:

התשלום מתבצע באמצעות  ו/או כרטיס אשראי / העברה בנקאית / BIT / PAYBOX / PAYPALL. 

קיימת אפשרות לקנייה בתשלומים.

מידע של כרטיס האשראי מועברים באמצעות שירות גביה מאובטח "משולם" ומוצפנים לפי דרישות התקינה.

:תשלום

 1. המוצרים יסופקו למזמין בזמן ובמחיר שמוגדר באתר  או כפי שסוכם בממשק התכתבות אחר. לגולש תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמאי וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבד.  

 2. זמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כוללים ימי שישי ושבת וחגי ישראל.

 3. זמן האספקה יכול להתעקב בחלון זמן נוסף. מעבר לתאריך ההתחייבות.

אספקת מוצרים:

 1. אם המוצר הנרכש הוא לפי מידה ספציפית ולא במידות סטנדרטיות (מידות סטנדרטיות - מוצר המופיע באתר), לא יהיה ניתן לבטל עסקה.

 2. הודעה על הביטול תימסר באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.

 3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 5 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן. 

 4. בעת ביטול עסקה עקב פגם  או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 5 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

 5. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.

 6. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר. 

 7. לא ניתן להחזיר מוצר אשר נצבע במיוחד על פי דרישת הלקוח.

החזרת מוצרים / ביטול עסקה ע"י הלקוח:

האתר שומר לעצמו הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:

 1. במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת המוצר , בפרטיו , מחיר או כל פרט בפרסום המוצר.

 2. האתר לפי שיקול דעתו  הבלעדית ,זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.

 3. במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים .

ביטול עסקה ע"י האתר:

אנו נעשה את המרב כדי להימנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים, למעט אלו המוצגים בפרופיל המשתמש. המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים, ולעולם לא יימסר לצד ג' כלשהו, למעט:

 1. מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע.

 2. קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו"ב.

הצהרת פרטיות:

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת  לכך.

סמכות עניינית לשיפוט:

אנו מאמינים במסחר הגון ובלקוחות מרוצים נעשה כל מאמץ  ליישם זאת.
בכל שאלה לגבי תקנון זה התקשרו או שלחו מייל.
קניה מהנה, צוות wooDesign.